Yanmar 2D68, 2D68E cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

W ciągłej sprzedaży elektromagnesy gaszenia  i cewki do silnika Yanmar 2D68, Yanmar 2D68E.

W tym silniku występuje kilka rodzajów tej części – wszystkie te  cewki i elektromagnesy dostępne są w naszej ofercie od ręki lub w bardzo  krótkim terminie realizacji.

Cewka gaszenia do silnika Yanmar 2D68, Yanmar 2D68E występuję w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką. Wersje są zależne od konkretnej konfiguracji  silnika Yanmar 2D68, Yanmar 2D68E.

W standardowych wersjach Yanmar 2D68, Yanmar 2D68E elektromagnes jest montowany do  pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia  silnika.

Obróbką plastyczną na zimno nazywa się obróbkę odbywającą się w temperaturze poniżej granicy rekrystalizacji, przy użyciu różnego rodzaju maszyn i narzędzi. Tłoczeniem nazywa się kształtowanie na prasie (na zimno lub na gorąco), z naruszeniem lub bez naruszenia spójności materiału. Ze względu na ilość wykonywanych zabiegów, tłoczniki dzieli się na jednozabiegowe i wielozabiegowe. Proces tłoczenia można podzielić na dwie grupy: 1) tłoczenie bez fizycznego oddzielenia materiału i bez naruszenia jego spójności, 2) tłoczenie z oddzieleniem materiału i naruszeniem jego spójności.

Do procesów tłoczenia, przy których materiał może ulec oddzieleniu lub ulegnie naruszeniu jego spójność, zalicza się: cięcie na nożycach oraz wykrawanie. Wykrawanie można z kolei podzielić na: wycinanie otworów, odcinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, okrawanie i wygładzanie. Do procesów tłoczenia, przy których materiał nie będzie fizycznie oddzielony i nie będzie naruszona jego spójność, zalicza się: gięcie i prostowanie, wyciskanie, wybijanie, ściskanie wzdłużne i poprzeczne, rozciąganie i ciągnienie. Proces rozciągania obejmuje: wywijanie, wgniata nie, obciąganie, zawijanie obwodowe, natomiast proces ciągnienia- wytłaczanie, dotłaczanie, wyciąganie, tłoczenie na młotach spadowych oraz przewijanie.