Yanmar 3D66 pompa wody

Pompa wody do silnika Yanmar 3D66, pracującego w maszynach budowlanych, wózkach widłowych oraz agregatach.

Pompa wodna Yanmar 3D66 występuje w kilku wersjach – wszystkie te wersje są dostępne od ręki z naszego magazynu lub do sprowadzenie w najkrótszym możliwym terminie, wraz z dostawą spedycyjną wprost do Państwa siedziby.

Termostat Yanmar 3D66

Oprócz pompa wody, do silnika Yanmar 3D66 oferujemy również termostaty.

Niezależnie od tego, czy poszukujesz pompy wody, czy innego elementu układu chłodzenia – skontaktuj się z naszą firmą.

Moc dynamiczna zależy od zastępczego momentu bezwładności układu. W przeważającej większości przypadków moment bezwładności Jest stały. Istnieją jednak napędy, w których jest on, funkcją kąta obrotu. Przykładem mogą być wahliwe stoły w walcarkach, wirówki, nożyce i prasy z mechanizmami korbowymi, traki itp. Pierwszy człon wzoru określa moment obrotowy potrzebny do nadania masie o momencie bezwładności przyspieszenia kątowego do/dr, drugi człon wzoru moment obrotowy związany ze zmianą momentu bezwładności. Przy wyprowadzaniu powyższych zależności założyliśmy na wstępnie, że przyrost energii kinetycznej przy przechodzeniu od prędkości co do prędkości a>s równa się różnicy energii, dostarczonej przez silnik i energii traconej na pokonanie momentów statycznych. Odpowiednio w równaniu otrzymujemy różnice momentów; moment obrotowy silnika występuje w równaniu ze znakiem (-;-), moment oporowy ze znakiem (—). Przy założonym dodatnim kierunku prędkości obrotowej oznacza to, że wzrost momentu M jest zgodny z dodatnim kierunkiem wirowania, zwrot momentu Mi przeciwny do niego. Przy omawianiu charakterystyk mechanicznych silników elektrycznych i maszyn roboczych zwrócimy uwagę na fakt, że zarówno momenty rozwijane przez silnik, jak i momenty oporowe maszyny roboczej mogą swój znak zmieniać. Możliwa jest na przykład sytuacja, w której przy opuszczaniu obciążonego haka wciągarki moment Aib ma znak dodatni, a więc napędza silnik, a moment silnika jest ujemny i powoduje hamowanie.