Yanmar 3D66 tłoki silnika

Tłoki silnikowe do Yanmar 3D66 dostępne zarówno w rozmiarze nominalnym, jak i nadwymiarowym. Do tłoków oferujemy również sworznie, a także pierścienie tłokowe i inne części zamienne.

Większość rodzajów tłoków dostępna od ręki. Jeżeli potrzebuje tłoków do Yanmar 3D66 – skontaktuj się z nami, a zorganizujemy szybką dostawę (w większości na drugi dzień u klienta). Na stanie do silnika Yanmar 3D66 mamy również uszczelkę głowicy do tego silnika, a także inne uszczelki.

Tłoki silnika Yanmar 3D66 – wszystkie wersje.

Silnik tej serii pracują w koparkach, ładowarkach, a także w niektórych wersjach agregatów.

Jeżeli przekładnia autotransformatora p jest bliska jedności, to prąd I3 jest bardzo mały. Zatem na uzwojenie autotransformatora zużyto bardzo mało miedzi. To uzasadnia stosowaną czasem nazwę; transformator oszczędnościowy. Nie uwzględniając strat można przyjąć, że moc wejściowa transformatora równa się jego mocy wyjściowej. W przypadku zwarcia autotransformatora jego reaktancją zwarciową jest tylko reaktancją uzwojenia BC. Ponieważ uzwojenie BC ma bardzo mało zwojów, więc napięcie zwarciowe jest bardzo małe, a prąd zwarciowy bardzo duży. Autotransformator ma zastosowanie w układach napędowych przy rozruchu silników synchronicznych i asynchronicznych, gdyż umożliwia obniżenie napięć w kilku stopniach. Innym przykładem zastosowania autotransformatora jest niewielkie stopniowe podnoszenie napięcia do skompensowania spadków napięć w liniach zasilających. Transformator przedstawia z założenia – układ dwóch obwodów elektrycznych liniowych sprzężonych magnetycznie i nieruchomych względem siebie o parametrach jak na rys. 2.2S. Zakładając zerowe warunki początkowe oraz przyjmując, że transformaty Laplsce’a-Carsona wszystkich zmiennych istnieją, równania opisujące stan równowagi dynamicznej transformatora zapisać można w następującej postaci operatorowej.