Yanmar 3D67, 3D67E cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

W ciągłej sprzedaży elektromagnesy gaszenia  i cewki do silnika Yanmar 3D67, Yanmar 3D67E.

W tym silniku występuje kilka rodzajów tej części – wszystkie te  cewki i elektromagnesy dostępne są w naszej ofercie od ręki lub w bardzo  krótkim terminie realizacji.

Cewka gaszenia do silnika Yanmar 3D67, Yanmar 3D67E występuję w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką. Wersje są zależne od konkretnej konfiguracji  silnika Yanmar 3D67, Yanmar 3D67E.

W standardowych wersjach Yanmar 3D67, Yanmar 3D67E elektromagnes jest montowany do  pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia  silnika.

Wyoblanie jest to kształtowanie blachy na odpowiednim wzorniku wirującym w maszynie zwanej wyoblarką przy użyciu specjalnych narzędzi. Rozróżnia się dwa rodzaje wyoblarek: z podtrzymką i z suportem krzyżowym. Wyoblarki wyglądem przypominają stare typy tokarek Wyoblanie blachy wykonuje się narzędziem ręcznym lub suportowym, zwanym wyobla- kiem. Wyoblak ręczny jest odkuty z pręta stalowego mosiężnego, o różnym kształcie główki- wypolerowanej i o krawędziach zaokrąglonych. Stosuje się następujące wzorniki do wyoblania: puste, składane i mimośrodowe. Wzorniki mogą być: drewniane, stalowe, żeliwne, mosiężne lub aluminiowe.

Stosowane są dwa rodzaje łączenia metali: rozłączane i nierozłączne. Do połączeń nierozłącznych zalicza się: połączenie spawane, lutowanie, lutospawane, zgrzewane, wtłaczane, skurczowe, rozprężne i nitowe. Spawaniem nazywa się nierozłączne łączenie metali przez nagrzewanie ich do stanu topliwości w miejscu łączenia, z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa. Rozróżnia się następujące rodzaje spawania: gazowe, łukowe, elektrożużlowe, atomowe, plazmowe i laserem.