Yanmar 3D67, 3D67E czujnik temperatury, czujnik ciśnienia oleju

W ciągłej sprzedaży wszystkie czujniki do silnika Yanmar 3D67, Yanmar 3D67E. Są to m.in. czujniki temperatury płynu chłodzącego, czujniki ciśnienia oraz inne elementy silnika.

Oprócz czujników, do silnika Yanmar 3D67, Yanmar 3D67E oferujemy inne elementy osprzętu takie jak np. regulator napięcia, przekaźnik do świec oraz wiele innych.

Dokładność obróbki przedmiotu polega na uzyskaniu wymiaru rzeczywistego najbardziej zbliżonego do wymiaru nominalnego. Wymiar przedmiotu, jaki podaje się na rysunku technicznym nazywa się wymiarem nominalnym D, natomiast wymiar uzyskany w wyniku obróbki przedmiotu jest wymiarem rzeczywistym. Wymiar rzeczywisty jest zawsze nieco większy lub nieco mniejszy od wymiaru nominalnego. Ponieważ w praktyce jest niemożliwe uzyskanie wymiaru nominalnego, dlatego w celu osiągnięcia określonej dokładności wykonania podaje się obok wymiaru nominalnego, wymiary określające granice dopuszczalnego błędu, nazywane wymiarami granicznymi.

Większy z dwóch wymiarów (oznaczony literą B) jest wymiarem granicznym górnym, mniejszy (oznaczony literą A) — wymiarem granicznym dolnym. Rozróżnia się następujące rodzaje tolerowani 1) tolerowanie symetryczne —obie odchyłki mają tę samą wartość, a różnią się jedynie znakiem, 2) tolerowanie asymetryczne — jedna z odchyłek ma warstwę asymetryczną jednostronnie (jednakowe znaki, a różne wartość , 3) tolerowanie asymetryczne dwustronne — wartości jak i znaki odchyłek są różne, 4) tolerowanie asymetryczne jednostronne — obie odchyłki mają jednakowe znaki.