Yanmar 3D67, 3D67E głowica, wał korbowy, blok silnika

W ofercie posiadamy bardzo dużo głównych podzespołów do silnika Yanmar 3D67, Yanmar 3D67E. Są to zarówno części fabrycznie nowe, jak i regenerowane czy używane.

Zapytaj o takie części główne do silnika Yanmar 3D67, Yanmar 3D67E jak wał korbowy, blok

silnika, głowica silnika czy korbowód. Jeżeli potrzebujesz innych części zamienne do tego silnika – zadzwoń i zapytaj o ofertę.

Pamiętaj, do każdego typu silnika Yanmar 3D67, Yanmar 3D67E uszczelki dostępne od ręki.

Skłonność do występowania zjawiska grania wtryskiwacza stanowiącą istotną wadę układów wtryskowych zaopatrzonych w zwykłe rozpylacze czopikowe, zmniejszyć można w pewnym stopniu przez ograniczenie skoku otwarcia iglicy. Jako dość skuteczne środki stosuje się również zwiększenie wewnętrznej średnicy przewodu wysokociśnieniowego i skrócenie jego długości, obniżenie ciśnienia wtryskiwania, zmniejszenie zewnętrznej średnicy przylgni iglicy rozpylacza oraz zwiększenie twardości ..(stałej) sprężyny powrotnej wtryskiwacza w połączeniu że zmniejszeniem masy iglicy. Wspomnieć jeszcze trzeba o swoistej skłonności do drgań, jaką wykazuje iglica dławiącego rozpylacza czopikowego, w okresie kiedy rozpoczyna się właściwy proces wtryskiwania, Charakterystyczne to zjawisko występuje już po wykonaniu przez iglicę skoku otwarcia, zwykle dopiero po osiągnięciu przez nią wzniosu w granicach 0,4…0,7 mm. Przyczyną występowania wspomnianych drgań jest wydatny spadek chwilowego nadciśnienia w pobliżu kanalika wylotowego rozpylacza, w okresie szybkiego narastania intensywności., wtryskiwania paliwa do wnętrza komory spalania, wskutek gwałtownego powiększania się wolnego przelotu wokół dławika iglicy. Wówczas bowiem wydostające się z przewodu wysokociśnieniowego ilości oleju napędowego mogą nie wystarczać do natychmiastowego wypełniania wolnej przestrzeni, tworzącej się w połączonych komorach głównej i przelotowej wskutek oddalania się iglicy od przylgni gniazda. Ze względu na źródło i charakter, omawiane drgania iglicy dławiącego rozpylacza, czopikowego stanowią jedną z odmian rozpatrzonego uprzednio zjawiska grania wtryskiwacza. Ponieważ drgania tego rodzaju zakłócają w pewnym stopniu przebieg procesu wtryskiwania, skłonność do „ich występowania traktuje się jako swoistą wadę rozpylaczy dławiących, której nie wykazują w ogóle zwykłe rozpylacze czopikowe.