Yanmar 3D68, 3D68E czujnik temperatury, czujnik ciśnienia oleju

W ciągłej sprzedaży wszystkie czujniki do silnika Yanmar 3D68, 3D68E. Są to m.in. czujniki temperatury płynu chłodzącego, czujniki ciśnienia oraz inne elementy silnika.

Oprócz czujników, do silnika Yanmar 3D68, 3D68E oferujemy inne elementy osprzętu takie jak np. regulator napięcia, przekaźnik do świec oraz wiele innych.

Pasowaniem nazywa się wzajemne połączenie dwóch części maszynowych o jednakowym wymiarze nominalnym i określonych odchyłkach. Celem pasowania jest osiągnięcie praktycznego i prawidłowego — zgodnie z dokumentacją techniczną —zestawienia (montażu) różnych elementów i części maszyn, zapewnienie wymienności i współpracę tych części. Luzem pasowania nazywa się różnicę algebraiczną między wymiarem otworu a wymiarem kojarzonego z nim wałka. Luz będzie tym większy, im większa będzie średnica rzeczywista otworu od średnicy rzeczywistej wałka.

Zasada stałego pasowania wałka polega na tym, że do wałka podstawowego o wymiarze nominalnym z odchyłką górną 0, dobiera się otwór wykonany różną tolerancją. Zasada stałego otworu polega na tym, że do otworu podstawowego o wymiarze nominalnym z odchyłką dolną 0, dobiera się wałek wykonany z różną tolerancją. Basowanie otworu oznacza się przez postawienie w pierwszej kolejności wymiaru nominalnego, następnie symbolu pasowania otworu (duża litera) oraz liczby oznaczającej klasę dokładności np. 30 H8 60 Hll itp.