Yanmar 3D68, 3D68E tłoki silnika

Tłoki silnikowe do Yanmar 3D68, Yanmar 3D68E dostępne zarówno w rozmiarze nominalnym, jak i nadwymiarowym. Do tłoków oferujemy również sworznie, a także pierścienie tłokowe i inne części zamienne.

Większość rodzajów tłoków dostępna od ręki. Jeżeli potrzebuje tłoków do Yanmar 3D68, Yanmar 3D68E – skontaktuj się z nami, a zorganizujemy szybką dostawę (w większości na drugi dzień u klienta). Na stanie do silnika Yanmar 3D68, Yanmar 3D68E mamy również uszczelkę głowicy do tego silnika, a także inne uszczelki.

Tłoki silnika Yanmar 3D68, Yanmar 3D68E – wszystkie wersje.

Silnik tej serii pracują w koparkach, ładowarkach, a także w niektórych wersjach agregatów.

Aby obciążenie dzieliło się równomiernie pomiędzy transformatory pracujące równolegle ich napięcia zwarcia powinny być jednakowe. Przepisy PN/E-06040 dopuszczają odchyłkę 10% średniej wartości napięć zwarcia, co w zadowalający sposób zapewnia realizację przeciętnych wymagań. Jeżeli do pracy równoległej przyłączane są transformatory o różnych napięciach zwarcia, to współpraca ich będzie korzystniejsza wówczas, gdy transformator o większej mocy znamionowej będzie miał mniejsze napięcie zwarcia. Umożliwi to bowiem wykorzystanie całkowitej mocy znamionowej większego transformatora. Spełnienie poznanych dotąd warunków zapewnia wprawdzie właściwą pracę transformatorów w stanie jałowym, i równomierny podział mocy przy obciążeniu, lecz nie zapewnia uzyskania mocy stanowiącej sumę mocy znamionowych współpracujących ze sobą transformatorów. Jeżeli wewnętrzne własności transformatorów, określone stosunkiem oporów zwarcia są różne lub, co jest równoznaczne cos <fi =?= cos r/ty1, to przy obciążeniu wystąpi przesunięcie fazowe pomiędzy prądami transformatorów pracujących równolegle. Przesunięcie fazowe między prądami transformatorów jest tym większe, im większa jest różnica współczynników mocy przy zwarciu.