Yanmar 3D74, 3D74E panewki wału korbowego

W ofercie Panewki wału korbowego do silnika Yanmar 3D74, Yanmar 3D74E we wszystkich  wersjach. Mamy na stanie zarówno panewki korbowodowe Yanmar 3D74, Yanmar 3D74E jak i panewki główne czopów wału.

Panewki do Yanmar 3D74, Yanmar 3D74E są dostępne zarówno jako STD (w wymiarze nominalnym), jak i nadwymiarowe – czyli zestawy remontowane, stosowane w przypadku konieczności wykonania szlifu wału. Do silnika Yanmar 3D74, Yanmar 3D74E oferujemy nie tylko panewki w nadwymiarze 0,25, ale także panewki na drugi szlif w nadwymiarze 0,50. Do niektórych wersji silnika dostępne również wyższe nadwymiary.

Zapytaj również o inne panewki i tuleje do Twojego silnika. Części takiej jak pierścienie oporowe wału (księżyce na wał), tulejki korbowodowe oraz inne części zamienne dostępne w naszej ofercie.

Jeżeli obciążenia cieplne są szczególnie duże i nawet rozpylacze walcowe przegrzewają się, to stosuje się wtryskiwacze z chłodzonymi rozpylaczami wymiennymi, od których większość nadmiaru ciepła odbiera i unosi ze sobą ciecz przepływająca odpowiednimi kanalikami. Jako ciecz chłodzącą rozpylacze wykorzystuje się albo olej krążący przymusowo w układzie smarowania silnika, albo olej napędowy pobierany z układu zasilania urządzenia wtryskowego przez odgałęzienia chłodzenia wtryskiwaczy i odprowadzany z powrotem do zbiornika paliwa. Typowy chłodzony rozpylacz wymienny różni się od zwykłego swoistą konstrukcją gniazda w postaci sztywnego korpusu z dodatkowymi rowkami i kanalikami oleju chłodzącego, oraz zawalcowanego na nim kołpaka uszczelniającego. Spośród trzech kanalików wzdłużnych, wywierconych w korpusie, jeden umożliwia napływanie paliwa do komory głównej, a dwa pozostałe służą do doprowadzania i odprowadzania oleju chłodzonego bezpośrednie sąsiedztwo dyszy wylotowej. Zadania właściwego wymiennika ciepła spełniają dwa współbieżne zwoje dość głębokiego gwintu trapezowego, tworzące dwa zamknięte kołpakiem rowki śrubowe, z których jeden stanowi przedłużenie kanalika doprowadzającego olej chłodzący, a drugi z kanalika odprowadzającego.