Yanmar 3D74, 3D74E uszczelka głowicy

W ofercie wszystkie uszczelki do Yanmar 3D74, Yanmar 3D74E, silnika z koparek, ładowarek, agregatów i innych maszyn budowlanych.

Zadzwoń i zapytaj o cenę i czas realizacji! Większość części dostępna od ręki na naszym magazynie w Polsce.

Silnik Yanmar 3D74, Yanmar 3D74E to wysokoprężny silnik przemysłowy. Prowadzimy sprzedaż wszystkich części zamiennych do tego modelu.

Zamiana niesinusoidalnie zmiennych wielkości wielkościami fikcyjnymi równoważnymi sinusoidalnymi, pozwala analizować złożone przebiegi zachodzące w WM za pomocą metody symbolicznej oraz rachunku operatorowego. Otrzymuje się przy tym stosunkowo proste zależności, nawet w przypadku bardziej złożonych układów wzmacniaczy. Teoria WM idealizowanego zakłada, że przy pracy ustalonej indukcyjność uzwojeń roboczych jest wystarczająco duża w czasie jednej części półokresu napięcia zasilania – zwanej zakresem sterozcania lub wzbudzania, a jest bardzo mała w przeciągu pozostałej części tego półokresu – zwanej ząkresem nasycenia. Przejście od jednej do drugiej wartości indukcyjności następuje skokowo. Wartość kąta fazowego, przy którym następuje ta zmiana określa wartość prądu magnesującego w obwodzie sterowania.