Yanmar 3D75 zawory głowicy i prowadnice zaworowe

W ofercie zawory silnika Yanmar 3D75. Dostępne zarówno zawory ssące głowicy, jak i zawory wydechowe. Do zaworów istnieje możliwość dokupienia uszczelek trzonka.

Zapytaj również o prowadnice zaworowe do Twojego silnika Yanmar 3D75. W przypadku zakupienia zaworów udostępniamy informacje o luzach zaworowych w tym silniku.

Chcąc otrzymać na impedancji Z0bc napięcia zmieniające się liniowo w funkcji kąta obrotu wirnika, stosujemy układ połączeń TO przedstawiony na rys. 3. 16b. Właściwy dobór impedancji Zks lub Zkr pozwala otrzymać liniową zależność napięcia wyjściowego przy zmianach kąta obrotu w zakresie 0 < a < 60°. Transformatory obrotu stosuje się także do rozwiązywania zadań trygonometrycznych, np. do określenia (z wartości napięć uzwojeń wtórnych) przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego przy znanych przyprostokątnych lub do określenia jednej przy- prostokątnej przy zadanej wartości przeciwprostokątnej i drugiej przyprostokątnej, jak również do znalezienia wektora wypadkowego przy znanych jego składowych lub na odwrót. Rozpatyrzmy przykład zastosowania TO do rozwiązywania trójkątów prostokątnych (układ do automatycznego obliczania wektora wypadkowego na podstawie dwóch składowych tego wektora).