Yanmar 3D76, 3D76E cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

W ciągłej sprzedaży elektromagnesy gaszenia  i cewki do silnika Yanmar 3D76, Yanmar 3D76E.

W tym silniku występuje kilka rodzajów tej części – wszystkie te  cewki i elektromagnesy dostępne są w naszej ofercie od ręki lub w bardzo  krótkim terminie realizacji.

Cewka gaszenia do silnika Yanmar 3D76, Yanmar 3D76E występuję w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką. Wersje są zależne od konkretnej konfiguracji  silnika Yanmar 3D76, Yanmar 3D76E.

W standardowych wersjach Yanmar 3D76, Yanmar 3D76E elektromagnes jest montowany do  pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia  silnika.

Rozróżnia się palniki gazowe oraz ciśnienie. Niezależnie od tego palniki dzieli się na palniki o wydajności zmiennej. Palnik do pracy należy przygotować tak, aby był sprawny, przy czym powinien być mocno połączony z rękojeścią oraz- prawidłowo eksploatowany. Niespełnienie z powyższych warunków może spowodować okresowe lub ciągłe „strzelanie”.

Do czynności przygotowawczych do spawania należą: ukosowanie i oczyszczenie brzegów, dopasowanie i zamocowanie brzegów, wstępne szczepienie -brzegów oraz podgrzanie materiału. Ukosowanie brzegów materiału polega na skośnym ścięciu krawędzi materiału, które mają być połączone. Celem ukosowania jest umożliwienie spawaczowi przetopienia materiału na całej grubości. Materiału o grubości do 4 mm nie ukosuje się. Materiał o grubości ponad 4 mm ukosuje się na kształt litery V. Materiał o grubości powyżej 12 mm ukosuje się na kształt litery X.