Yanmar 3D76, 3D76E zawory głowicy i prowadnice zaworowe

W ofercie zawory silnika Yanmar 3D76, 3D76E. Dostępne zarówno zawory ssące głowicy, jak i zawory wydechowe. Do zaworów istnieje możliwość dokupienia uszczelek trzonka.

Zapytaj również o prowadnice zaworowe do Twojego silnika Yanmar 3D76, 3D76E. W przypadku zakupienia zaworów udostępniamy informacje o luzach zaworowych w tym silniku.

Celem skompensowania niedopuszczalnych odkszatłceń, włączamy do obwodów uzwojeń wtórnych dwie jednakowe impedancje obciążenia Zobe r2 Zot,c ru albo zwieramy drugie uzwojenie stojana 2s (tzw. uzwojenie kompensacyjne) przez impedancję Z*s, której wartość powinna być równa impedancji wewnętrznej oporności źródła zasilającego uzwojenie Ir. W uzwojeniu 2s popłynie wtedy prąd wywołujący przepływ. Przepływ ten wytwarza strumień kompensujący wtórny.strumień magnetyczny, który działając w osi prostopadłej do osi uzwojenia wzbudzenia Is zniekształca przebiegi wyjściowe TO. Zabiegi te nazywamy odpowiednio wtórnym i pierwotnym symetryzowaniem transformatora obrotu.