Yanmar 3D78 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

W ciągłej sprzedaży elektromagnesy gaszenia  i cewki do silnika Yanmar 3D78.

W tym silniku występuje kilka rodzajów tej części – wszystkie te  cewki i elektromagnesy dostępne są w naszej ofercie od ręki lub w bardzo  krótkim terminie realizacji.

Cewka gaszenia do silnika Yanmar 3D78 występuję w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką. Wersje są zależne od konkretnej konfiguracji  silnika Yanmar 3D78.

W standardowych wersjach Yanmar 3D78 elektromagnes jest montowany do  pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia  silnika.

Są trzy rodzaje spawania acetylenowego: spawanie w lewo i w prawo oraz spawanie w górę. Stal zwykłą (miękką — o małej zawartości węgla) spawa się dobrze i łatwo za pomocą płomienia acetyle- nowo-tlenowego. Jako spoiwa używa się drutu żelaznego. Podwyższenie jakości spoiny uzyskuje się przez kucie na gorąco (barwa jasnoczerwona) i wyżarzanie. Blachy o grubości powyżej 40 mm — spoiny wewnętrzne jak i połączenia na zakładkę — powinno spawać się przy zastosowaniu łuku elektrycznego. Stale półtwarde i twarde należy spawać jak najszybciej bez powtarzania — ze względu ha spalanie węgla, przepalenie się stali i wytwarzanie się żużla w spoiwie. Po spawaniu stali twardej należy spoinę przekuć w temperaturze 800°C. Jednocześnie po spawaniu należy przedmiot wyżarzyć: ze stali twardej — w temperaturze 920°C, a po wystygnięciu ponownie w temperaturze 650°C. Stal półtwardą należy wyżarzyć w temperaturze 800°C. Stale chromo-niklowe i niklowe spawa się przy użyciu proszków, past i spoiwa. Odlewy staliwne o temperaturze topnienia 1400-1500°C spawa się podobnie jak stal.