Yanmar 3D78 pompa paliwa elektryczna i ręczna

Pompa podająca paliwo do silnika Yanmar 3D78. Dostawa kurierska na całą Polskę.

Pompa dostępna na miejscu lub w bardzo krótkim terminie realizacji.

Do silnika Yanmar 3D78 posiadamy w ofercie wszystkie wersje pompek paliwa, zarówno elektryczne, jak i mechaniczne (ręczne).

Oprócz pompy paliwa do Yanmar 3D78 w ofercie również pompa wtryskowa do tego silnika.\

Przy n = const, napięcie indukowane w prętach zwoju będzie też zmieniać się w czasie sinusoidalnie i można go wyrazić za pomocą wskazów (wektorów) Ej oraz E” przesuniętych w fazie o 180°. Przesunięcie fazowe napięć 180° wystąpi pod warunkiem, że lewy i prawy bok zwoju będą przesunięte względem siebie równo o podzialkę biegunową r. Podziałka. biegunowa r = 7tZ>/2p, gdzie p liczba par biegunów, jest to odległość pomiędzy osiami sąsiednich biegunów, mierzona wzdłuż wewnętrznego otworu stojana. Indukowanie napięć w zwoju a) model maszyny, b) sozkiad przestrzenny uzwojenia, c) wykres wektorowy przy poskoku całkowitym, i d) przy poskokia skróconym Zwój uzwojenia tworzą boki połączone, ze sobą niezgodnie (koniec lewego pręta jest połączony z końcem prawego), dlatego napięcie zwoju równa się różnicy wektorowej napięć indukowanych w poszczególnych prętach.