Yanmar 3D78 pompa wody

Pompa wody do silnika Yanmar 3D78, pracującego w maszynach budowlanych, wózkach widłowych oraz agregatach.

Pompa wodna Yanmar 3D78 występuje w kilku wersjach – wszystkie te wersje są dostępne od ręki z naszego magazynu lub do sprowadzenie w najkrótszym możliwym terminie, wraz z dostawą spedycyjną wprost do Państwa siedziby.

Termostat Yanmar 3D78

Oprócz pompa wody, do silnika Yanmar 3D78 oferujemy również termostaty.

Niezależnie od tego, czy poszukujesz pompy wody, czy innego elementu układu chłodzenia – skontaktuj się z naszą firmą.

Silniki przeznaczone do pracy dorywczej budują się zazwyczaj dla czasów- pracy: 15, 30, 45, 60, 90 minut. W związku z tym odróżnimy następujące prace dorywcze znamionowe: I5-minutowa, symbol D15, 30-minutowa, symbol D30, 45-minutowa, symbol D45, 60-minutowa, symbol D60, 90-minutowa, symbol D90. Jeżeli np. silnik ma oznaczenia: P,t = 15 k\V, rodzaj pracy Z>30, oznacza to, że może być on obciążony mocą 15 kW w przeciągu 30 minut. Następnie musi być odłączony na czas zapewniający całkowite jego ostygnięcie. Zakładamy przy tym, że utrzymane są znamionowe warunki pracy, tzn. silnik przyłączony jest do sieci o znamionowym napięciu i rozwija prędkość znamionową. Na moc dorywczą dobiera się silniki talach urządzeń, które po wykonaniu swej czynność trwającej 15-90 minut, są odłączone od sieci i nie pracują przez dłuższy okres czasu. Do urządzeń takich możemy zaliczyć mosty zwodzone, śluzy kanałowe, niektóre suwnice itp. Pracą przerywaną nazywamy pracę składającą się z dowolnie długiego szeregu krótkotrwałych obciążeń przerywanych postojami. Czas trwania obciążenia silnika tp i następującego po nim postoju t0 nie powinien łącznie przekraczać 10 minut. W rzeczywistości cykl pracy odbiega z reguły od normalnych cyklów przewidzianych przepisami. Dlatego też posługujemy się w praktyce tzw. przeciętnym względnym czasem pracy. Wielkość tę obliczamy jako wartość średnią większej liczby cyklów następujących po sobie. Łączny okres całego rozpatrywanego czasu pracy przerywanej (łącznie z postojami) nie powinien przekraczać 8 godzin. Przeciętny względny czas pracy równa się stosunkowi sumy wszystkich czasów włączeń do całego czasu pracy przerywanej.