Yanmar 3D82, 3D82E cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

W ciągłej sprzedaży elektromagnesy gaszenia  i cewki do silnika Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E.

W tym silniku występuje kilka rodzajów tej części – wszystkie te  cewki i elektromagnesy dostępne są w naszej ofercie od ręki lub w bardzo  krótkim terminie realizacji.

Cewka gaszenia do silnika Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E występuję w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką. Wersje są zależne od konkretnej konfiguracji  silnika Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E.

W standardowych wersjach Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E elektromagnes jest montowany do  pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia  silnika.

Żeliwo można spawać na zimno i na gorąco. W celu uniknięcia pęknięć spawanych przedmiotów należy je przed spawaniem podgrzać, a po spawaniu studzić w gorącym piasku lub popiele. Miękką spoinę otrzymuje się spawając- przedmiot pałeczkami żeliwnymi z domieszką krzemu. Na skutek dużej płynności stopionego żeliwa, spawanie powinno się wykonywać w położeniu poziomym oraz szybko bez powtarzania. Użycie proszków do spawania ma na celu wytworzenie żużla, który chroni stopiony materiał przed pochłanianiem gazów i tworzeniem się pęcherzy.

Do błędów najczęściej popełnianych przy spawaniu należą: nadmierne lub niedostateczne przetopienie materiału- spalenie, utlenienie lub nawęglenie materiału, przyklejenie materiału, nadmiar lub brak spoiwa w spoinie — porowatość spoiny, zmniejszenie grubości ścianek materiału jak również złe rozpoczęcie i zakończenie spoiny.