Yanmar 3D82, 3D82E pompa paliwa elektryczna i ręczna

Pompa podająca paliwo do silnika Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E. Dostawa kurierska na całą Polskę.

Pompa dostępna na miejscu lub w bardzo krótkim terminie realizacji.

Do silnika Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E posiadamy w ofercie wszystkie wersje pompek paliwa, zarówno elektryczne, jak i mechaniczne (ręczne).

Oprócz pompy paliwa do Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E w ofercie również pompa wtryskowa do tego silnika.

Napięcie indukowane w rzeczywistym uzwojeniu maszyny elektrycznej określimy znajdując kolejno napięcia indukowane w zwoju, zezwoju, grupie zezwojów oraz w fazie uzwojenia. Każdy zwój posiada część żłobkową, ogarniętą przez pole magnetyczne szczeliny i połączenia czołowe. Boki zwoju leżące w żłobkach tworzą aktywne części zwoju. Elementy zwoju wychodzące na zewnątrz pakietu jarzma nie biorą bezpośredniego .udziału w indukowaniu napięć. Rozpatrzmy pojedynczy zwój ułożony w dwóch żłobkach stojana. Niechaj wokół zwoju wiruje magnes, wytwarzający pole magnetyczne, które przecina pręty zwoju. Niech pole magnetyczne wzdłuż szczeliny ma przebieg sinusoidalny. Taki sinusoidalny przebieg indukcji magnetycznej B wzdłuż wewnętrznego okręgu stojana można by otrzymać, np. przez odpowiedni dobór kształtu nabiegimika magnesu for.mującego przewodność magnetyczną szczeliny. Wirujące względem prętów pole magnetyczne indukuje w zwoju napięcie, którego kierunek określamy z reguły prawej dłoni.