Yanmar 3D82, 3D82E tłoki silnika

Tłoki silnikowe do Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E dostępne zarówno w rozmiarze nominalnym, jak i nadwymiarowym. Do tłoków oferujemy również sworznie, a także pierścienie tłokowe i inne części zamienne.

Większość rodzajów tłoków dostępna od ręki. Jeżeli potrzebuje tłoków do Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E – skontaktuj się z nami, a zorganizujemy szybką dostawę (w większości na drugi dzień u klienta). Na stanie do silnika Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E mamy również uszczelkę głowicy do tego silnika, a także inne uszczelki.

Tłoki silnika Yanmar 3D82, Yanmar 3D82E – wszystkie wersje.

Silnik tej serii pracują w koparkach, ładowarkach, a także w niektórych wersjach agregatów.

W zależności od przesunięcia fazowego między przewodowych napięć górnych i dolnych odpowiadających sobie zacisków dzieli się transformatory na grupy połączeń przy czym każdą z grup tworzą transformatory mające takie samo przesunięcie fazowe tych napięć. Do oznaczenia przynależności transformatora do odpowiedniej grupy połączeń wybrano rząd liczb całkowitych od 1 do 12, przyjmując umownie, że jednostce odpowiada 30°, analogicznie do kątów jakie odcina wskazówka minutowa i godzinowa zegara o 1,2 … 12 godzinie. Wobec tego kąty można określić w godzinach. Przy określeniu grupy połączeń wskazowi napięcia indukowanego w uzwojeniu górnym przypisujemy wskazówkę minutową, a wskazowi napięcia indukowanego w uzwojeniu dolnym.