Yanmar 3D84, 3D84E panewki wału korbowego

W ofercie Panewki wału korbowego do silnika Yanmar 3D84, Yanmar 3D84E we wszystkich  wersjach. Mamy na stanie zarówno panewki korbowodowe Yanmar 3D84, Yanmar 3D84E jak i panewki główne czopów wału.

Panewki do Yanmar 3D84, Yanmar 3D84E są dostępne zarówno jako STD (w wymiarze nominalnym), jak i nadwymiarowe – czyli zestawy remontowane, stosowane w przypadku konieczności wykonania szlifu wału. Do silnika Yanmar 3D84, Yanmar 3D84E oferujemy nie tylko panewki w nadwymiarze 0,25, ale także panewki na drugi szlif w nadwymiarze 0,50. Do niektórych wersji silnika dostępne również wyższe nadwymiary.

Zapytaj również o inne panewki i tuleje do Twojego silnika. Części takiej jak pierścienie oporowe wału (księżyce na wał), tulejki korbowodowe oraz inne części zamienne dostępne w naszej ofercie.

Uprzednio na przewód na i sadza się nakrętki dociskowe oraz ich podkładki. Nakrętki takie służą do i przyłączania końcówek przewodu wysokociśnieniowego do króćców tłoczonych w obudowie pompy wtryskowej oraz w obudowie wtryskiwacza  lub zaworu wtryskowego. Niekiedy stożkowe końcówki przewodów wysokociśnieniowych są wytaczane oddzielnie (z prętów). Tak wykonane końcówki łączy się z przewodami przez spawanie lub lutowanie na twardo, a następnie kontroluje wytrzymałość przewodów na rozerwanie, przy ciśnieniu tłoczenia w zakresie 50…90 MPa zależnie od urządzę wtryskowego. Metodę, tę obecnie traktuje się jako niewłaściwą. Doświadczenia eksploatacyjne wykazały bowiem, że tak wyrabiane przewody wysokociśnieniowe ustępują wyraźnie pod niektórymi względami jednolitym przewodom o końcówkach i wywalcowanych i przyczyniają się do wzmożonego zużycia najkosztowniejszych części i urządzenia wtryskowego. Wynika to z okoliczności, że podczas lutowania na twardo (np. mosiądzem lufa brązem), a zwłaszcza w trakcie spawania stalowych rurek, wskutek silnego miejscowego przegrzania materiału na powierzchni przewodu tworzy się cienka warstwa łamliwych osadów (zwanych popularnie zendrą)j składająca się głównie z twardych tlenków żelaza. Powłoka ta, skupiająca się przede wszystkim na samej spoinie, jest na ogól dość krucha i łatwo odpada. Co więcej, powstająca ż rozpatrzonych przyczyn zendra nie daje się całkowicie usunąć z wnętrza przewodu wysokociśnieniowego ani przez przeciąganie, ani też przez piaskowanie. Trzeba podkreślić, że nawet po bardzo dokładnym wygładzeniu powierzchni ścianki w obszarze spoiny utrzymują się nadal ślady twardych tlenków żelaza. Podczas pracy silnika, w następstwie nieustannych odkształceń sprężystych przewodu pod wpływem ciągłych zmian nadciśnienia w słupie paliwa, resztki zandry odprysku ją i przedostają się do oleju napędowego, co powoduje bardzo niekorzystne następstwa.