Yanmar 3D84, 3D84E pompa wody

Pompa wody do silnika Yanmar 3D84, Yanmar 3D84E, pracującego w maszynach budowlanych, wózkach widłowych oraz agregatach.

Pompa wodna Yanmar 3D84, Yanmar 3D84E występuje w kilku wersjach – wszystkie te wersje są dostępne od ręki z naszego magazynu lub do sprowadzenie w najkrótszym możliwym terminie, wraz z dostawą spedycyjną wprost do Państwa siedziby.

Termostat Yanmar 3D84, Yanmar 3D84E

Oprócz pompa wody, do silnika Yanmar 3D84, Yanmar 3D84E oferujemy również termostaty.

Niezależnie od tego, czy poszukujesz pompy wody, czy innego elementu układu chłodzenia – skontaktuj się z naszą firmą.

Dane znamionowe maszyny odnoszą się zawsze do określonego rodzaju pracy. Przepisy PN-55/E-05000 rozróżniają następujące trzy rodzaje pracy maszyny elektrycznej: praca ciągła, symbol C, praca dorywcza, symbol D, praca przerywana, symbol P. Wymienione rodzaje pracy odpowiadają najbardziej typowym rodzajom obciążenia spotykanym w praktyce. Na tabliczce znamionowej obok innych danych oznaczony jest zwykle odpowiedni symbol rodzaju pracy. Natomiast brak symbolu oznacza, że znamiona maszyny odnoszą się do pracy ciągłej. Bardzo często rzeczywiste warunki pracy odbiegają od znamionowych. Należy w tym przypadku sprawdzić na drodze obliczeń, czy maszyna spełni wyznaczone zadanie.