Yanmar 3D88, 3D88E filtry – filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza

Wszystkie filtry do silnika Yanmar 3D88, Yanmar 3D88E dostępne od ręki. Wysyłka  kurierska na cały kraj.

Oferujemy do silnika Yanmar 3D88, Yanmar 3D88E wszystkie wersje filtrów silnikowych. Są  to m.in.: filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju silnikowego.

W  przypadku zamawiania filtrów należy podać również model maszyny, w której  pracuje dany silnik, ponieważ filtry są różne w zależności od zastosowania  silnika.

Dostępne są również wszystkie filtry hydrauliczne i kabinowe do maszyn z  silnikami Yanmar 3D88, Yanmar 3D88E.

Skontaktuj się z nami.

Wskutek wykonania skoku otwarcia iglica oddala się na określoną odległość od przylgni gniazda (zwaną wzniosem otwarcia), która zależy od wypadkowego Wpływu licznych ściśle ze sobą związanych wzajemnie   czynników. Jak już wspomniano, podzielić je można na dynamiczne i statyczne, przy czym w rozpatrywanym przypadku te ostatnie mają decydujące znaczenie. Wypadkowy wpływ czynników statycznych, zależnych głównie od rozwiązania konstrukcyjnego iglicy i gniazda, ustala się doświadczalnie przez zdjęcie tzw. statycznej charakterystyki rozpylacza, przy użyciu zwykłego układu wtryskowego, zaopatrzonego dodatkowo w urządzenia do pomiaru ciśnienia tłoczenia paliwa oraz do wyznaczania wysokości unoszenia się iglicy. Skutki łącznego oddziaływania czynników statycznych na wznios otwarcia objaśnić można poglądowo, bez wdawania się w rozważania teoretyczne. się w rozpylaczach dławiących dzięki swoistym szczegółom rozwiązania konstrukcyjnego. Wprowadzane w tym celu modyfikacje polegają przede wszystkim na wydatnym zmniejszeniu objętości komory wylotowej, wskutek czego poważnie maleje zewnętrzna średnica przylgni, na której praktycznie osiąga się już wymagane uszczelnienie między gniazdem a Spoczywającą na nim iglicą. Pomijając wpływ czynników dynamicznych można przyjąć, że skoro iglica rozpylacza wykona już skok otwarcia, to dalsze jej ruchy są wyłącznie następstwami zmian nadciśnienia panującego w sąsiedztwie dyszy wylotowej i zależą głównie od jego wysokości chwilowej.