Yanmar 3D88, Yanmar 3D88E zawory głowicy i prowadnice zaworowe

W ofercie zawory silnika Yanmar 3D88, Yanmar 3D88E. Dostępne zarówno zawory ssące głowicy, jak i zawory wydechowe. Do zaworów istnieje możliwość dokupienia uszczelek trzonka.

Zapytaj również o prowadnice zaworowe do Twojego silnika Yanmar 3D88, Yanmar 3D88E. W przypadku zakupienia zaworów udostępniamy informacje o luzach zaworowych w tym silniku.

Wymiary przekładnika oraz przekroje rdzenia i uzwojeii dobiera się oczywiście tak, aby przy znamionowym obciążeniu (bliskim stanowi zwarcia) nie grzał się on nadmiernie i aby uchyby nie przekraczały w tym stanie dopuszczalnych granic. Prze- kładniki prądowe pracują dlatego przy małych nasyceniach obwodu magnetycznego rzędu 1 tesli. Warto zdać sobie sprawę z tego, żc każde rozwarcie obwodu wtórnego oznacza przejście w stan jałowy, które powoduje bardzo duży wzrost przepływu wypadkowego w porównaniu z wartością przepływu występującą przy obciążeniu znamionowym. Rozwarciu obwodu wtórnego towarzyszy bardzo duży wzrost wartości indukcji magnetycznej i wielokrotne powiększenie się strat w rdzeniu oraz niebezpieczny dla przekładnika i obsługi wzrost napięcia strony wtórnej (i pierwotnej), który ma charakter przepięcia. W tych warunkach wystąpi zwykle uszkodzenie przekładnika lub co najmniej pogorszenie własności wynikających z podanej klasy dokładności przetwarzania. Przeciwnie, w stanie zwarcia prąd strony wtórnej jest największy i w tych samych warunkach (7, const) przepływ wypadkowy jest minimalny i przekiadnik nie jest narażony na uszkodzenie! Przekładniki prądowe, szczególnie laboratoryjne, wyposażone są z tych względów w zwieracze strony wtórnej, umożliwiające zwieranie zacisków podczas wszelkich przełączeń.