Yanmar 4D84, 4D84E czujnik temperatury, czujnik ciśnienia oleju

W ciągłej sprzedaży wszystkie czujniki do silnika Yanmar 4D84, Yanmar 4D84E. Są to m.in. czujniki temperatury płynu chłodzącego, czujniki ciśnienia oraz inne elementy silnika.

Oprócz czujników, do silnika Yanmar 4D84, Yanmar 4D84E oferujemy inne elementy osprzętu takie jak np. regulator napięcia, przekaźnik do świec oraz wiele innych.

Do obsługi dźwigów, suwnic, sprzętu spawalniczego i innych urządzeń są uprawnione tylko te osoby, które mają odpowiednie ku temu kwalifikacje. Muszą one być przeszkolone i zaznajomiono z obsługą i eksploatacją danego sprzętu lub urządzeń, jak również muszą mieć aktualne i zatwierdzone zezwolenie uprawniające ich do wykonywania tych czynności.

Podstawą i warunkiem przystąpienia do remontu jest uprzednio wykonany plan, kwalifikujący dany obiekt do okresowych przeglądów lub określonych rodzajów remontów. Remont awaryjny wykonuje się na wyraźne polecenie przełożonego. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii należy wyjaśnić przyczyny powstania uszkodzenia w maszynie lub urządzeniu oraz oszacować wysokość powstałej szkody.