Yanmar 4D84, 4D84E świece żarowe

Świece żarowe do silnika Yanmar 4D84, Yanmar 4D84E dostępne od ręki. Zadzwoń i zapytaj o wycenę.

Pamiętaj! Świece żarowe do tego silnika występują w różnych wersjach, w zależności od konkretnej specyfikacji silnika. Chcąc zamówić świece do

Twojego Yanmar 4D84, Yanmar 4D84E możesz zostać poproszony o podanie większej ilości informacji. Odpisz pełny kod silnika oraz – jeżeli to możliwe – miej świecę pod ręką.

Świece żarowe to bardzo ważny element silnika Yanmar 4D84, Yanmar 4D84E. Zalecana jest regularna wymiany świec w tym silniku – wymieniać należy komplet świec na wszystkie cylindry.

Stosując do obu stron równania przekształcenia Fouriera, które można formalnie uważać, za szczególny przypadek przekształcenia Laplace’a dla zmiennych urojonych p = jo, uzyskuje się dla stosunku transformat sygnału wyjściowego Y(j<w) i wejściowego X(jco) wyrażenie G(jco), analogiczne do różniące się jedynie zmianą zmiennej p na j<w. Wyrażenie G(jco) jest zwane funkcją przejścia widmową lub transmitancją widmową elementu. Transmitancja widmowa ma ważny sens fizyczny, opisuje bowiem charakter wymuszonej elementu (składowej ustalonej odpowiedzi) na pobudzenie. Postać funkcji przejścia widmowej danego elementu czy układu dynamicznego można więc określić doświadczalnie, wyznaczając charakterystyki częstotliwościowe układu. Jest przy tym obojętne czy mierzy się charakterystyki amplitudą i fazową, czy też rzeczywistą i urojoną. Przy pomiarach należy jednak uwzględnić jedynie składową wymuszoną odpowiedzi odczekując dostatecznie długo, aż do zaniknięcia jej składowej swobodnej. Transmitancję widmową przedstawiamy najczęściej w postaci charakterystyki amplitudowo-fazowej Funkcja przejścia widmowa G(jco) jest liczbą zespoloną, to jest wyznacza punkt na płaszczyźnie. Punkt ten dla częstotliwości cox ma współrzędne P(«x), Q(cOi); można go też uważać za koniec wektora G(jo)j) o długości A(coJ i kącie nachylenia <p(co1). Zbiór takich punktów dla wszystkich w z przedziału (0, co) tworzy charakterystykę ampfitudowo-fazową lub hodograf wektora G(co).