Yanmar 4D88, 4D88E zawory głowicy i prowadnice zaworowe

W ofercie zawory silnika Yanmar 4D88, Yanmar 4D88E. Dostępne zarówno zawory ssące głowicy, jak i zawory wydechowe. Do zaworów istnieje możliwość dokupienia uszczelek trzonka.

Zapytaj również o prowadnice zaworowe do Twojego silnika Yanmar 4D88, Yanmar 4D88E. W przypadku zakupienia zaworów udostępniamy informacje o luzach zaworowych w tym silniku.

Niezależnie od wartości parametrów pierwotnych, które obejmują zakres od kilkuset woltów do kilkuset kiiowoltów i od dziesiątek amperów do dziesiątek kiłoamperów, znormalizowynym napięciem wtórnym przekładnika napięciowego jest 100 V (lub 110 V), a prądem wtórnym przekładnika prądowego jest prąd 5 A (lub dla specjalnych celów E 1 A). Typowe przeładniki wykonuje się o mocy od 5 do kilkuset woltoamperów. Obwody napięciowe różnych przyrządów pomiarowych można zasilać z jednego przekładnika napięciowego łącząc je równolegle podobnie więcej obwodów prądowych przyrządów można łączyć szeregowo i zasilać z jednego obwodu wtórnego przekładnika prądowego, i Przy projektowaniu obwodów z przekladnikami należy dobierać je z uwzględnieniem danych znamionowych przekładnika, ponieważ przeciążenie obwodów przekładnika powoduje dodatkowe błędy (błędy przekładni i uchyby kątowe) przy znacznych przeciążeniach mogą powstać trwale uszkodzenia przekładnika.