Yanmar 4D92, 4D92E cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

W ciągłej sprzedaży elektromagnesy gaszenia  i cewki do silnika Yanmar 4D92, Yanmar 4D92E.

W tym silniku występuje kilka rodzajów tej części – wszystkie te  cewki i elektromagnesy dostępne są w naszej ofercie od ręki lub w bardzo  krótkim terminie realizacji.

Cewka gaszenia do silnika Yanmar 4D92, Yanmar 4D92E występuję w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką. Wersje są zależne od konkretnej konfiguracji  silnika Yanmar 4D92, Yanmar 4D92E.

W standardowych wersjach Yanmar 4D92, Yanmar 4D92E elektromagnes jest montowany do  pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia  silnika.

Spawanie żeliwa jako regenerację przedmiotów lub usunięcie wad odlewniczych przeprowadza się albo na zimno, albo na gorąco. Spawanie na zimno odbywa się bez podgrzewania przedmiotu, wolno i z przerwami. Spawanie żeliwa na gorąco polega na nagrzaniu przedmiotu przed spawaniem do temperatury 500-700°C i spawaniu przy tej temperaturze elektrodami żeliwnymi. Po zakończeniu spawania przedmioty należy wolno studzić.

Jest kilka sposobów częściowego ograniczenia odkształceń powstających podczas spawania: 1) ułożenie lub ustawienie elementów przed spawaniem pod takim kątem, aby po spawaniu — pod wpływem skurczu metalu — łączone elementy uzyskały wymagane położenie, 2) ułożenie łączonych elementów w odpowiednich przyrządach, gdyż wtedy nie są one narażone na odkształcenie (ale należy liczy sie z możliwością pęknięcia spoiny), 3) spawanie elementów przy wykorzystaniu wzajemnego znoszenia się naprężeń, pozostałych w spoinach — przez zczepienie elementów, zastosowanie odpowiedniego rodzaju spoin, jak i zachowanie kolejności układania spoin. Stosuje się dwa sposoby cięcia metali tlenem: ręczne i maszynowe. Do cięcia metali tlenem używa się acetylenu lub wodoru.