Yanmar 4D94, 4D94E cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

W ciągłej sprzedaży elektromagnesy gaszenia  i cewki do silnika Yanmar 4D94, Yanmar 4D94E.

W tym silniku występuje kilka rodzajów tej części – wszystkie te  cewki i elektromagnesy dostępne są w naszej ofercie od ręki lub w bardzo  krótkim terminie realizacji.

Cewka gaszenia do silnika Yanmar 4D94, Yanmar 4D94E występuję w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką. Wersje są zależne od konkretnej konfiguracji  silnika Yanmar 4D94, Yanmar 4D94E.

W standardowych wersjach Yanmar 4D94, Yanmar 4D94E elektromagnes jest montowany do  pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia  silnika.

Czynnością poprzedzającą cięcie tlenem jest odpowiednie wyregulowanie płomienia palnika do nagrzania metalu — przy zamkniętym przewodzie doprowadzjącym dodatkowo tlen do cięcia (sprawdzać płomień przy przewodzie otwartym). Po wyregulowaniu płomienia metal podgrzewamy do koloru jasnoczerwonego, a następnie otwieramy kurek dodatkowego przewodu tlenowego i rozpoczynamy cięcie metalu. Przesuw palnika przy cięciu metalu powinien być powolny i równomierny, przy czym szybkość jego jest zależna od grubości przecinanego metalu. Przecinany metal powinien być oczyszczony z brudu i korozji.

Uszkodzone zbiorniki po materiałach łatwopalnych należy spawać — po ich uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu przed ewentualnym wybuchem znajdujących się wewnątrz pozostałości po tych materiałach lub oparach. Zbiorniki po materiałach łatwopalnych — przez wiele lat puste — stwarzają największe niebezpieczeństwo dla spawacza. Dlatego takie zbiorniki należy dobrze oczyścić, przemyć (przepłukać) lub napełnić wodą i dopiero wtedy spawać.