Yanmar 4D94, 4D94E pompa wody

Pompa wody do silnika Yanmar 4D94, Yanmar 4D94E, pracującego w maszynach budowlanych, wózkach widłowych oraz agregatach.

Pompa wodna Yanmar 4D94, Yanmar 4D94E występuje w kilku wersjach – wszystkie te wersje są dostępne od ręki z naszego magazynu lub do sprowadzenie w najkrótszym możliwym terminie, wraz z dostawą spedycyjną wprost do Państwa siedziby.

Termostat Yanmar 4D94, Yanmar 4D94E

Oprócz pompa wody, do silnika Yanmar 4D94, Yanmar 4D94E oferujemy również termostaty.

Niezależnie od tego, czy poszukujesz pompy wody, czy innego elementu układu chłodzenia – skontaktuj się z naszą firmą.

Rodzaj pracy zależy od tego, czy maszyna jest elektrycznie zasilana a mechanicznie obciążona (silnik), czy też mechanicznie napędzana a elektrycznie obciążona (prądnica). Działanie transformatora statycznego przetwornika parametrów energii elektrycznej oparte jest na zasadzie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Transformator składa się w najprostszym przypadku z dwu uzwojeń nie połączonych ze sobą galwanicznie, mających różną liczbę zwojów. Uzwojenie nawija się najczęściej na rdzeniu z blachy elektrotechnicznej, którego duża przewodność magnetyczna toruje drogę dla strumienia magnetycznego sprzęgającego oba uzwojenia. Do celów specjalnych (np. przy wielkich częstotliwościach) wykonuje się transformatory bez rdzenia stalowego, tzw. transformatory powietrzne. Energia elektryczna z jednego uzwojenia za pośrednictwem pola magnetycznego zostaje tu przeniesiona do drugiego uzwojenia, a dzięki różnej liczbie zwojów obu uzwojeń uzyskujemy możliwość transformowania prądu jednego napięcia na napięcie drugie, wyższe lub niższe w porównaniu z pierwszym. Wszelkim przemianom energetycznym, a więc i przemianom energii w maszynach elektrycznych, towarzyszą straty. Moc PL doprowadzona do maszyny nie przetwarza się w całości w moc P, wydawaną, lecz cześć mocy Pt oznaczona przez jTAP ulega nieodwracalnej zmianie w ciepło i z uwagi na cele jakim maszyna służy zaliczana jest do strat.