Yanmar 4D98, 4D98E czujnik temperatury, czujnik ciśnienia oleju

W ciągłej sprzedaży wszystkie czujniki do silnika Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E. Są to m.in. czujniki temperatury płynu chłodzącego, czujniki ciśnienia oraz inne elementy silnika.

Oprócz czujników, do silnika Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E oferujemy inne elementy osprzętu takie jak np. regulator napięcia, przekaźnik do świec oraz wiele innych.

Demontaż części lub podzespołów połączonych rozłącznie wykonuje się przy użyciu kluczy, wybijaka, wszelkiego rodzaju i konstrukcji ściągaczy oraz innych w zależności od potrzeb przyrządów. Trudności w demontażu połączeń śrubowych można ułatwić nasycając części naftą, olejem pędnym lub krótko nagrzewając nakrętki. Po rozmontowaniu części należy je umyć. Do tego celu używa się nafty, benzyny, oleju pędnego lub specjalnych płynów chemicznych. Mycie przeprowadza się w płytkich naczyniach blaszanych lub specjalnych wannach przy użyciu pędzla, sprężonego powietrza albo też za pomocą urządzeń natryskowych. Mycie części wykonywać z zachowaniem ostrożności i w ubiorze do tego celu przystosowanym. Do mycia łożysk tocznych stosować tylko naftę.

Część umyta, wysuszona i oczyszczona podlega sprawdzeniu. Ocena stanu technicznego kwalifikuje część do ponownego użytku lub na złom. W tym celu należy przeprowadzić szczegółowe oględziny zewnętrzne części, przeprowadzić dokładny pomiar oraz sprawdzić dopuszczalne granice tolerancji, w których dana część może pracować. Pośrednim organizatorem remontu jest kierownik warsztatu remontowego lub kierownik oddziału remontowego w zakładzie. Natomiast bezpośrednim organizatorem remontu jest brygadzista lub mistrz (dozór) zmiany.