Yanmar 4D98, 4D98E głowica, wał korbowy, blok silnika

W ofercie posiadamy bardzo dużo głównych podzespołów do silnika Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E. Są to zarówno części fabrycznie nowe, jak i regenerowane czy używane.

Zapytaj o takie części główne do silnika Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E jak wał korbowy, blok

silnika, głowica silnika czy korbowód. Jeżeli potrzebujesz innych części zamienne do tego silnika – zadzwoń i zapytaj o ofertę.

Pamiętaj, do każdego typu silnika Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E uszczelki dostępne od ręki.

Rozpatrywane ruchy iglicy polegają na unoszeniu się i natychmiastowym opadaniu z powrotem na przylgnię gniazda, przy czym kolejne wzniosy iglicy są coraz mniejsze. Wskutek każdo krotnego oderwania się iglicy od gniazda, najpierw do wnętrza komory spalania wytryskuje ponownie pewna ilość oleju napędowego, a następnie, nim jeszcze iglica zdąży odciąć znów połączenie pomiędzy przewodem wysokociśnieniowym a dyszą wylotową, do komory głównej przenikają gorące spaliny. Bezpośrednim powodem występowania zjawiska po trysku jest powstawanie odciążającej fali powrotnej podczas opadania iglicy rozpylacza pod naciskiem sprężyny powrotnej. Ujmując dokładniej decydujące znaczenie mają tu nieustalone (labilne) warunki przepływu strugi paliwa w sąsiedztwie dyszy wylotowej, panujące w tym obszarze wówczas, gdy kończy się właściwy proces wtryskiwania. Jeżeli aż do chwili odcięcia połączenia pomiędzy przewodem wysokociśnieniowym a wnętrzem komory spalania fala powrotna ma charakter fali spiętrzającej, to po zamknięciu się rozpylacza iglica nie odrywa się już od przylgni gniazda. Wnioski praktyczne nasuwające się w trakcie analizy wpływu rozpatrywanych czynników dynamicznych ilustruje rysunek na którym przedstawiono charakterystyki wzniosów iglicy zwykłego rozpylacza czopikowego BOSCH, model DN45S3.