Yanmar 4D98, 4D98E pompa paliwa elektryczna i ręczna

Pompa podająca paliwo do silnika Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E. Dostawa kurierska na całą Polskę.

Pompa dostępna na miejscu lub w bardzo krótkim terminie realizacji.

Do silnika Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E posiadamy w ofercie wszystkie wersje pompek paliwa, zarówno elektryczne, jak i mechaniczne (ręczne).

Oprócz pompy paliwa do Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E w ofercie również pompa wtryskowa do tego silnika.

Uzwojenia z prądem ułożone żłobkach jarzm stojana lub wirnika maszyn elektrycznych wytwarzają przepływy, które wzbudzają pola magnetyczne zamykające się przez obwody magnetyczne maszyny. Rozpatrzmy powstawanie przepływów w uzwojeniu jednofazowym, dwufazowym oraz w uzwojeniu trójfazowym. Przepływ w uzwojeniu jednofazowym Pole magnetyczne maszyny dwubiegunowej wytworzone przez pojedynczy ze zwój zasilany prądem jednofazowym, zezwój, którego boki leżą w żłobkach oddalonych o podziałkę biegunową (y T) przy równomiernej szczelinie pomiędzy stojanem i wirnikiem. Po rozwinięciu obwodu magnetycznego maszyny w płaszczyźnie Rys. 1.6, Pole magnetyczne i przepływ zwoju rysunku, przy założeniu nieskończenie wielkiej wartości przenikalności magnetycznej stali jarzma stojana i wirnika, otrzymujemy wzdłuż szczeliny równomierny przebieg indukcji magnetycznej. Pole magnetyczne ma więc kształt fali prostokątnej.