Yanmar 4D98, 4D98E pompa wody

Pompa wody do silnika Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E, pracującego w maszynach budowlanych, wózkach widłowych oraz agregatach.

Pompa wodna Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E występuje w kilku wersjach – wszystkie te wersje są dostępne od ręki z naszego magazynu lub do sprowadzenie w najkrótszym możliwym terminie, wraz z dostawą spedycyjną wprost do Państwa siedziby.

Termostat Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E

Oprócz pompa wody, do silnika Yanmar 4D98, Yanmar 4D98E oferujemy również termostaty.

Niezależnie od tego, czy poszukujesz pompy wody, czy innego elementu układu chłodzenia – skontaktuj się z naszą firmą.

Przetwarzanie energii w rzeczywistych maszynach, odbywa się ze stratami. Część energii dostarczonej do maszyny zamienia się zawsze vr ciepło, którego nie potrafimy wykorzystać i dlatego energię tę należy uznać za straconą. Uwzględniając rezystancję własną przewodu rozpatrywanego modelu., z prawa koła napięć dla obwodu, zastępczego tego modelu wynika zależność na napięcie na zaciskach: U — e—&Uyr = e—Ri. Mnożąc te zależność obustronnie przez prąd i, otrzymamy Ui =ś ei-~Ri. Widzimy, że moc wydawana przez prądnicę do odbiornika Pvif = ui jest mniejsza niż tak zwana moc elektromagnetyczna (wewnętrzna) Pe — ei> o straty mocy. Ta sama elementarna maszyna elektryczna może służyć do przekształcania energii elektrycznej na mechaniczną, tj. może pracować w charakterze silnika. Będzie to miało miejsce, gdy nie będziemy poruszać przewodu siłą z zewnątrz, lecz doprowadzimy do niego prąd i ze źródła zasilania o napięciu. Ze względu na to, że przewód o długości l z prądem i znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B, działa nań sita Fe — Bil o kierunku. Jeżeli w wyniku działania siły Fe przewód porusza się z prędkością jednostajną v, to najwidoczniej na przewód ten działa równa co do wartości lecz przeciwnie skierowana siła F, pochodząca od maszyny napędzanej i oporów tarcia (ruch przewodnika wykorzystywany jest do uzyskania mechanicznej pracy użytecznej). Ponieważ przewód porusza się w polu magnetycznym z prędkością w, zatem indukuje się w nim napięcie.