Yanmar 4TNE88 termostat

W ofercie termostat do silnika Yanmar 4TNE88. Większość wersji termostatów do Yanmar 4TNE88 mamy na miejscu. Skontaktuj się z nami, zamów termostat, a już następnego dnia zamontujesz go do swojego silnika.

Termostat Yanmar 4TNE88 jest jednym z ważniejszych elementów silnika, odpowiadającym za utrzymanie właściwej temperatury pracy silnika.

We wzmacniaczu hydraulicznym, tak jak w każdym urządzeniu, w którym istnieją zespoły suwak-tuleja, występuje zawsze próg nieczułości, a więc obszar zmian wartości wielkości wejściowej nie powodujących zmian wartości wielkości wyjściowej. Na „szerokość” tego progu oczywiście wpływa wiele czynników. Najważniejszymi spośród nich będą zanieczyszczenia w cieczy roboczej, powodujące zakleszczenia suwaka rozrządczego oraz spadek ciśnienia zasilania poniżej wymaganej wartości. Dokładne rozpatrywanie zagadnienia wpływu zanieczyszczeń na próg nieczułości wzmacniacza wykracza poza zakres tego opracowania. Przytoczone zostaną tutaj tylko pewne uwagi dotyczące tego problemu na przykładzie niesymetrycznego wzmacniacza hydraulicznego wybranego jako przykład typowej konstrukcji.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej lub innej części do silników Yanmar – zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. W stałej ofercie posiadamy wszystkie części do maszyn z silnikami Yanmar.