Yanmar S4D106, 4D106 czujnik temperatury, czujnik ciśnienia oleju

W ciągłej sprzedaży wszystkie czujniki do silnika Yanmar S4D106, Yanmar 4D106. Są to m.in. czujniki temperatury płynu chłodzącego, czujniki ciśnienia oraz inne elementy silnika.

Oprócz czujników, do silnika Yanmar S4D106, Yanmar 4D106 oferujemy inne elementy osprzętu takie jak np. regulator napięcia, przekaźnik do świec oraz wiele innych.

Podstawą do wymiany w remoncie części jest stwierdzenie zużycia się części na skutek normalnej pracy, złej konserwacji lub obsługi, bądź też na skutek wynikłej awarii. Jeżeli część zamienna nie znajduje się w magazynie, część wypracowaną można poddać regeneracji lub zlecić wykonanie nowej. Część nową wykonuje się na podstawie dokumentacji warsztatowej. Do tej dokumentacji (jeżeli część wykonywana będzie w zakładzie remontowym) zalicza się: zlecenie warsztatowe, karta robocza, plan obróbki, karta materiałowa oraz rysunek wykonawczy.

Po otrzymaniu części nowej, a przed jej zmontowaniem, należy sprawdzić zgodność wykonania części z rysunkiem wykonawczym lub ze wzorem (małe prawdopodobieństwo sprawdzenia dokładności). W tym celu jest konieczne użycie narzędzi do dokładnych pomiarów. Bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu należy jeszcze raz przeprowadzić oględziny zewnętrzne części lub jej zespołu. Należy sprawdzić czy dane części lub podzespół w określonym miejscu i w określony sposób mają być zmontowane. Oczyścić je z ewentualnego brudu, pokryć cienką warstwą smaru (jeśli to jest konieczne) i przystąpić do montowania.