Yanmar 4D84, 4D84E cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

W ciągłej sprzedaży elektromagnesy gaszenia  i cewki do silnika Yanmar 4D84, Yanmar 4D84E.

W tym silniku występuje kilka rodzajów tej części – wszystkie te  cewki i elektromagnesy dostępne są w naszej ofercie od ręki lub w bardzo  krótkim terminie realizacji.

Cewka gaszenia do silnika Yanmar 4D84, Yanmar 4D84E występuję w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką. Wersje są zależne od konkretnej konfiguracji  silnika Yanmar 4D84, Yanmar 4D84E.

W standardowych wersjach Yanmar 4D84, Yanmar 4D84E elektromagnes jest montowany do  pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia  silnika.

Przy spawaniu metali elektrodą nieotuloną spoina jest krucha (metal utlenia się i pochłania azot). Użycie elektrody otulonej chroni metal przed pochłanianiem azotu i utlenianiem się, a przez to polepsza własności mechaniczne spoiny itp. Ponadto spoiwo przyjmuje z otuliny pewne składniki, jak: mangan, nikiel, chrom itp. Otulina pozostawia również na spoinie żużel, który oddziela metal od powietrza, powodując wolniejsze chłodzenie metalu a przez to swobodne wydzielanie się gazów ze spoiny oraz mniejsze naprężenia

Rozróżnia się m. in. następujące rodzaje połączeń spawanych: doczołowe, zakładkowe, nakładkowe, przykładkowe, wkładkowe, wpustowe, przylgowe, kątowe, narożnikowe, brzeżne, czołowe, pachwinowe, otworowe kołkowe, szczelinowe oraz jednowarstwowe i wielowarstwowe. Właściwy dobór natężenia prądu jest zależny od danego materiału, rodzaju połączenia i pozycji spawania oraz od temperatury spawanego przedmiotu.