Yanmar 2D70, 2D70E świece żarowe

Świece żarowe do silnika Yanmar 2D70, Yanmar 2D70E dostępne od ręki. Zadzwoń i zapytaj o wycenę.

Pamiętaj! Świece żarowe do tego silnika występują w różnych wersjach, w zależności od konkretnej specyfikacji silnika. Chcąc zamówić świece do

Twojego Yanmar 2D70, Yanmar 2D70E możesz zostać poproszony o podanie większej ilości informacji. Odpisz pełny kod silnika oraz – jeżeli to możliwe – miej świecę pod ręką.

Świece żarowe to bardzo ważny element silnika Yanmar 2D70, Yanmar 2D70E. Zalecana jest regularna wymiany świec w tym silniku – wymieniać należy komplet świec na wszystkie cylindry.

Zjawiska w stanie jałowym transformatora rozpatrzyliśmy uprzednio nie uwzględniając pola na zewnątrz rdzenia transformatora. W rzeczywistości, zgodnie z prawem przepływu, pole takie istnieje i nazywa się polem rozproszenia. Przyporządkowane polu strumienie rozproszeń sprzężone z uzwojeniami transformatora są małe w porównaniu z liniami pola, skojarzonymi z uzwojeniami pochodzącymi od strumienia głównego. Z niewielkim przybliżeniem można założyć, że pole rozproszeń i pola przez rdzeń, które odpowiadają strumieniowi głównemu istnieją niezależnie od siebie. Podstawę do analizy skojarzonych z uzwojeniami strumieni rozproszeń stanowi najczęściej obraz pola przedstawiony na rys. 2.6. Na rysunku linia ciągła oznacza drogę strumienia głównego, a linie przerywane wskazują drogi strumieni rozproszeń. Strumienie rozproszeń rozdziela się umownie na dwa: skojarzone z uzwojeniem pierwotnym i skojarzone z uzwojeniem wtórnym. Opory magnetyczne dla strumieni rozproszeń określają przede wszystkim te opory na drodze strumienia, które przechodzą wzdłuż poszczególnych uzwojeń oraz w szczelinie pomiędzy uzwojeniami. Ponieważ drogę dla tych strumieni rozproszeń wypełniają głównie materiały o ft = const (miedź, izolacja.