Yanmar 2D70, 2D70E czujnik temperatury, czujnik ciśnienia oleju

W ciągłej sprzedaży wszystkie czujniki do silnika Yanmar 2D70, Yanmar 2D70E. Są to m.in. czujniki temperatury płynu chłodzącego, czujniki ciśnienia oraz inne elementy silnika.

Oprócz czujników, do silnika Yanmar 2D70, Yanmar 2D70E oferujemy inne elementy osprzętu takie jak np. regulator napięcia, przekaźnik do świec oraz wiele innych.

Rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje produkcji: produkcję jednostkową (pojedyncze wykonanie różnych wyrobów), produkcję-seryjną (wykonywanie partii wyrobów jednakowych konstrukcyjnie w określonych odstępach czasu), produkcję masową (wytwarzanie dużej ilości wyrobów w ciągu dłuższego okresu czasu, charakteryzujących się tym samym typem i konstrukcją).

Zamiennością nazywa się właściwość wykonanych niezależnie części, która umożliwia ich złożenie podczas montażu lub przy wymianie części uszkodzonych i zużytych z zapewnieniem prawidłowego działania w złożeniu. Wytwarzanie części zamiennych powoduje specjalizację zakładów, obniżenie kosztów produkcji tych części, zwiększenie wydajności pracy oraz eliminuje jednocześnie produkcję jednostkową i obróbkę ręczną.