Yanmar 2D70, 2D70E uszczelniacze wału korbowego i uszczelniacze zaworowe

W ofercie simeringi / uszczelniacze wału korbowego do silnika Yanmar 2D70, Yanmar 2D70E.

W ofercie także uszczelniacze zaworowe do tego silnika.

Na stanie mamy wszystkie rodzaje uszczelniaczy do Yanmar 2D70, Yanmar 2D70E – uszczelniacza wału przód (od strony koła pasowego, od strony rozrządu) i uszczelniacz wału tył (od strony koła zamachowego).

Uszczelniacze zaworowe do Yanmar 2D70, Yanmar 2D70E sprzedajemy w kompletach na cały silnik – na wszystkie zawory.

Można przyjąć, że także pod obciążeniem prąd płynący przez indukcyjność w gałęzi równoległej jest znikomo mały w porównaniu z prądem w elementach szeregowych. Wtedy można przenieść element równoległy schematu na zaciski wejściowe. Równolegle do zacisków wejściowych włączono rezystancję Rh.u-, której wartość, jak wiadomo z rozdz. 2, znajduje się tak, aby straty mocy na rezystancji Rh.w równały się stratom na ciepło od histerezy i prądów wirowych w rdzeniu transformatora. Rezystancję Rn.w włączono w gałęzi’równoległej dlatego, gdy straty na histerezę i prądy wirowe w rdzeniu zależą od indukcji i strumienia głównego rdzenia. Ponieważ napięcie indukowane Emi jest funkcją strumienia w rdzeniu, więc i straty mocy AYw będą zależeć w określony sposób od strumienia. Wyniki obliczeń prowadzonych za pomocą uproszczonego schematu zastępczego spełniają, z wystarczającą dokładnością, potrzeby ogromnej większości zadań inżynierskich z zakresu badań i użytkowania transformatorów.