Yanmar 3D74, 3D74E czujnik temperatury, czujnik ciśnienia oleju

W ciągłej sprzedaży wszystkie czujniki do silnika Yanmar 3D74, Yanmar 3D74E. Są to m.in. czujniki temperatury płynu chłodzącego, czujniki ciśnienia oraz inne elementy silnika.

Oprócz czujników, do silnika Yanmar 3D74, Yanmar 3D74E oferujemy inne elementy osprzętu takie jak np. regulator napięcia, przekaźnik do świec oraz wiele innych.

Pasowanie wałka oznacza się przez postawienie w pierwszej kolejności wymiaru nominalnego, następnie symbolu pasowania wałka (mała litera) oraz liczby oznaczającej klasę dokładności, np. 25 g5 40 k6 itp. Przemysł maszynowy stosuje przeważnie zasadę stałego otworu, ponieważ umożliwia ona zmniejszenia. Pasowaniem uprzywilejowanym nazywa się pasowanie zalecane i najczęściej stosowane.

Celem pomiarów warsztatowych jest systematyczna kontrola produkowanych wyrobów pod względem wymiaru oraz sprawdzenie czy pobrany wymiar liczbowy odpowiada wymiarom naniesionym na dokumentacji technicznej (czy mieści się w polu tolerancji). W technice warsztatowej stosuje się dwie metody pomiaru: bezpośrednią i pośrednią. Metoda pomiaru bezpośrednia polega na bezpośrednim odczycie pomiaru z przymiaru lub przyrządu, np. z suwmiarki, przymiaru kreskowego itp. Metoda pomiaru pośrednia polega na uzyskaniu pomiaru w sposób pośredni, np. za pomocą obliczeń.