Yanmar 3D76, 3D76E pompa paliwa elektryczna i ręczna

Pompa podająca paliwo do silnika Yanmar 3D76, Yanmar 3D76E. Dostawa kurierska na całą Polskę.

Pompa dostępna na miejscu lub w bardzo krótkim terminie realizacji.

Do silnika Yanmar 3D76, Yanmar 3D76E posiadamy w ofercie wszystkie wersje pompek paliwa, zarówno elektryczne, jak i mechaniczne (ręczne).

Oprócz pompy paliwa do Yanmar 3D76, Yanmar 3D76E w ofercie również pompa wtryskowa do tego silnika.

Przy zgodnym połączeniu bloków, zwoju, napięcie indukowane w zwoju jako sunia wektorowa napięć indukowanych w boku lewym i prawym byłoby równe zeru. Uzwojenie nazywamy średnicowym, jeżeli szerokość zwoju, zwana poskokiem uzwojenia jy, jest równa podziałce biegunowej r. Gdy poskok _y < r otrzymamy uzwojenie cięciowe lub uzwojenie z poskokiem skróconym. Maksymalna wartość napięcia indukowanego w pręcie Em Bm fo, gdzie Bm maksymalna wartość indukcji w szczelinie w T, l aktywna długość pręta w m, v prędkość pola magnetycznego względem pręta w m/s. Częstotliwość napięcia indukowanego w pręcie przez pole magnetyczne od dwóch biegunów gdzie n prędkość obrotowa w obr/min. W przypadku p par biegunów, częstotliwość rośnie p razy, bo w czasie jednego obrotu wirnika przesunie się pod prętem p północnych i p południowych biegunów.