Yanmar 3D72 czujnik temperatury, czujnik ciśnienia oleju

W ciągłej sprzedaży wszystkie czujniki do silnika Yanmar 3D72. Są to m.in. czujniki temperatury płynu chłodzącego, czujniki ciśnienia oraz inne elementy silnika.

Oprócz czujników, do silnika Yanmar 3D72 oferujemy inne elementy osprzętu takie jak np. regulator napięcia, przekaźnik do świec oraz wiele innych.

Wcisk występuje, gdy średnica wałka jest większa od średnicy otworu. Wymiar otworu z kojarzonym z nim wałkiem nie wykazuje luzu – ma wartość ujemną. Pasowania można podzielić na: pasowanie ruchowe — gdy jedna część względem drugiej może się obracać lub przesuwać, czyli między tymi częściami istnieje zawsze pewien luz, pasowanie wtłaczane — gdy jedna część wchodzi w drugą z większym lub mniejszym oporem, czyli między tymi częściami istnieje wcisk uniemożliwiający obracanie się lub przesuwanie części względem siebie, pasowanie mieszane — gdy w krańcowych przypadkach występuje luz lub wcisk. Wymienione rodzaje pasowań dzieli się z kolei na pasowania więcej zróżnicowane, np. — pasowanie ruchowe: przestronne bardzo luźne, przestronne luźne, przestronne , przylgowe, lekko wciskane, wciskane (zwykłe) itd. Pasowania nazywa się różnicę między największym i najmniejszym luzem albo też między największym lub najmniejszym wciskiem.