Yanmar 3D72 uszczelka głowicy

W ofercie wszystkie uszczelki do Yanmar 3D72, silnika z koparek, ładowarek, agregatów i innych maszyn budowlanych.

Zadzwoń i zapytaj o cenę i czas realizacji! Większość części dostępna od ręki na naszym magazynie w Polsce.

Silnik Yanmar 3D72 to wysokoprężny silnik przemysłowy. Prowadzimy sprzedaż wszystkich części zamiennych do tego modelu.

Gdy brak w obwodzie sterowania sygnału podmagnesującego, napięcie sinusoidalnie zmienne zasilając obwód roboczy powoduje przepływ niewielkiego prądu. Praca WM przebiega na stromej części krzywęj magnesowania, gdzie impedancja uzwojeń zr jest bardzo duża. Wtedy, pomijając nieznaczny spadek napięcia na obciążeniu i na rezystancji uzwojeń zr> możemy przyjąć, że całkowite napięcie zasilające obwód roboczy Uj jest przyłożone do uzwojenia roboczego WM i równoważy je napięcie indukowane w uzwojeniach zr. Napięcie zasilające obwód roboczy WM transformuje się ż uzwojeń roboczych zf do uzwojeń sterowania #st- W celu wyeliminowania tego zjawiska stosujemy niezgodne szeregowe połączenia’ uzwojeń sterowania. Napięcia podstawowej częstotliwości indukowane w obwodach sterujących będą więc odejmować się wzajemnie, a suma ich będzie równa zeru. Można także wykonać obwód sterowania w postaci pojedynczego uzwojenia obejmującego obą rdzenie. Wtedy uzwojenia robocze łączymy tak, aby sprzęgający się z uzwojeniem sterowania wypadkowy strumień magnetyczny był równy zeru.